ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ REGINA

ΤΙΜΗ 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ