ΒΡΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

GERMAN

ΤΙΜΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ