ΜΠΑΤΑΡΙΑ   ΜΠΑΝΙΟΥ   FACE

ΤΙΜΗ :

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ