ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ 5,00€

 

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ

ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΙΜΗ 4,00€

 

ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΣΤΙΦΤΗ

ΤΙΜΗ 6,00€

 

 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

ΑΣΠΡΗ

ΤΙΜΗ  3,00,€

ΣΚΟΥΠΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ  3,50€

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ

ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΤΙΜΗ 7,00€

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΑΡΑΣΙ

 

ΤΙΜΗ 4,00€