ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΦΥΣΟΥΝΑ

ΤΙΜΗ 8,00€

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  ΓΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ