ΣΙΦΩΝΙΑ LAMAPLAST

ΤΙΜΗ 11,00€

ΣΥΦΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΟ

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ  ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΙ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ