ΣΙΦΩΝΙΑ LAMAPLAT

ΤΙΜΗ 14,00€

ΛΙΠΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΙ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ