ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ

ΤΙΜΗ

ΑΠΛΩΣΤΡΑ

ΤΙΜΗ 13,00€

ΚΑΡΟΤΣΙ ΛΑΙΚΗΣ

ΤΙΜΗ 18,00€

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ

ΤΙΜΗ 22,00€

ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ

ΤΙΜΗ 0,60€

ΠΛΕΓΜΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΙΜΗ 1,50€