Μούχλα: Μούχλα είναι ζωντανοί μύκητες που οφείλονται σε παρουσία υγρασίας. Η παρουσία της σημαίνει ότι έχετε διαρροή στο υδραυλικό δικτυό και η άγνοια αυτή θα επιφέρει την καταστροφή του σπιτιού σας και τα προβλήματα που θα ακολουθήσουν είναι κάτι που θα προτιμούσατε να είχατε αποφύγει. Μόλις παρατηρήσετε αυτό, καλέστε τον υδραυλικό προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα άμεσα .