Μπάνιο Βρύση διαρροές: 

Από την στιγμή όπου θα παρατηρήσετε οποιαδήποτε διαρροή στον υδραυλικό σύστημα , θα πρέπει να κλείσετε την κεντρική βάνα του νερού. Καλό είναι να απευθύνεστε άμεσα σε υδραυλικό για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ποιο δύσκολη διάγνωση διαρροής είναι της αποχέτευσης - μπανιέρας .

Συνήθως όταν το έχουμε καταλάβει είναι αργά διότι έχει προκαλέσει υγρασία στους γύρω τοίχους και πιθανών να έχουν φουσκώσει τα πλακάκια.